WYGRAJ KOLOROWY GRZEJNIK PURMO!

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią wiosna. Z tej okazji marka Purmo zorganizowała konkurs na Facebooku, w którym można wygrać jeden z trzech modeli grzejników dekoracyjnych (Faro H, Muna, Tinos) w dowolnie wybranym kolorze!

Od prawie 25 lat pod marką Purmo w Polsce sprzedawane są m.in. grzejniki dekoracyjne, płytowe, łazienkowe, kanałowe, elektryczne oraz ogrzewanie podłogowe i ścienne. Grzejniki Purmo nie tylko gwarantują komfort cieplny w pomieszczeniach, ale są również przykładem najwyższej klasy skandynawskiego wzornictwa. Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkich, którzy chcą odmienić swoje mieszkanie, sprawiając radość sobie i swoim bliskim, lub po prostu wymienić stary grzejnik na kolorowy model Purmo.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE! WYGRAJ KOLOROWY GRZEJNIK PURMO!

Gdzie: FB PurmoTUTAJ

Termin: 16.03.2016 – 25.03.2016

Ogłoszenie nazwiska zwycięzcy: 31.03.2016 → FB Purmo / blog Conchita Home

Na czym polega zadanie konkursowe? Oto kilka prostych kroków:
1.  Zrób zdjęcie pomieszczenia w swoim mieszkaniu, w którym chcesz zainstalować lub wymienić grzejnik na nowy.

2.  Wybierz jeden z trzech modeli marki Purmo → Faro H, Tinos, Muna (zobacz → zdjęcie konkursowe)

3.  Dopasuj kolor wybranego grzejnika Purmo do Twojego pomieszczenia → kolory
wybieraj → TUTAJ

4.  Odpowiedz na pytanie konkursowe → W JAKI SPOSÓB KOLOROWY GRZEJNIK ZMIENI TWOJE WNĘTRZE?

5.  Udostępnij post konkursowy na swojej tablicy FB i oznacz #Purmo

Przykładowy wpis pod postem konkursowym powinien składać się z kilku elementów: zdjęcie pomieszczenia + model grzejnika Purmo (np. Muna) + wybrany kolor (np. RAL 2004, Pure orange) + odpowiedź na pytanie konkursowe + hasztag #Purmo
PS. Wskazane jest polubienie FB Purmo oraz polubienie postów konkursowych!

Nagrodę, czyli jeden kolorowy, dekoracyjny grzejnik Purmo: Faro H, Muna, Tinos, otrzyma osoba, która opublikuje na FB Purmo najciekawsze zdjęcie swojego mieszkania oraz kreatywnie odpowie na pytanie konkursowe. Zgłoszenia oceniać będzie 3-osobowe JURY, a nazwisko laureata zostanie podane w oddzielnym poście konkursowym na FB Purmo po zakończeniu konkursu. Wartość nagrody zależy od wybranego przez zwycięzcę modelu, wymiaru oraz koloru grzejnika, ale graniczna kwota została ustalona na 3 000 PLN.
Konkurs realizowany jest przy wsparciu blogerki wnętrzarskiej Kasi Bobocińskiej Conchita Home, która znalazła się w finałowej dziesiątce organizowanego przez portal onet.pl. Konkursu Gala Twórców 2015 w kategorii „Pasje i twórczość”.

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ KOLOROWY GRZEJNIK PURMO”

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Organizatorem konkursu pod nazwą „WYGRAJ KOLOROWY GRZEJNIK PURMO” (dalej „Konkurs”) jest Best Brands PR  z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 5/163, 00-195 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
2.  Fundatorem nagród w Konkursie jest Rettig Heating Sp. z o.o.
3.  Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów (grzejników marki Purmo) Rettig Heating Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej, 44-203 Rybnik oraz profilu FB Purmo.
4.  Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Internetu.
5.  Konkurs realizowany jest we współpracy z Katarzyną Bobocińską, autorką bloga o charakterze wnętrzarskim „Conchita Home” (www.conchitahome.pl) oraz promowany jest w social mediach oraz mediach tradycyjnych.
6.  Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
7.  Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).
8.  Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik  akceptuje w całości treść Regulaminu  i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

II.  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1.  W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
•    ukończyła 18 lat
•    posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski – (Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej);
•    posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Facebook
•    posiada status Fana fanpage’u Purmo i Conchita Home – lub nabyła status Fana w okresie trwania Konkursu
•    zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia –przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.
2.  W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora Konkursu i Fundatora nagród oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację Konkursu.

III.  ZASADY KONKURSU

1.  Konkurs rozpoczyna się w dniu 16 marca 2016 roku o godz. 12:00 i będzie trwać do dnia 25 marca, do godz. 22:00 czasu polskiego na profilu FB Purmo.
2.  Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
3.  Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
4.  Konkurs składa się z jednego zadania konkursowego.
5.  Zadanie konkursowe składa się z następujących części:
•    wykonaj zdjęcie swojego pomieszczenia
•    wybierz jeden z trzech modeli grzejników marki Purmo: Faro H, Tinos, Muna
•    oznacz kolor wybranego modelu w komentarzu pod postem konkursowym – wybór koloru wyłącznie z palety RAL dostępnej na stronie www.purmo.pl
•    udziel odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób kolorowy grzejnik zmieni Twoje wnętrze?
•    umieść swoje zgłoszenie w komentarzu pod postem konkursowym w wyznaczonym czasie regulaminowym na profilu FB Purmo
•    hasztaguj #Purmo
•    opublikuj post konkursowy na swojej tablicy FB

6.  Spośród wszystkich Uczestników Konkursu skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (paragraf III pkt 1. Regulaminu), wyłoniony zostanie jeden laureat.
7.  Każdy uczestnik Konkursu może dokonać maksymalnie jednego zgłoszenia.
8.  Wygrywa jedna osoba, która w całości wykona zadanie konkursowe, umieści pod postem konkursowym na FB Purmo najciekawsze zdjęcie aranżacyjne swojego pomieszczenia oraz udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie będące częścią zadania.
9.  Nazwisko zwycięzcy zostanie podane w oddzielnym poście na FB Purmo oraz na blogu Conchita Home w dn. 31.03.2016 roku.
10. Laureata wybiera jury (3 osoby) złożone z przedstawicieli Organizatora Konkursu (Best Brands PR) oraz producenta grzejników marki Purmo (Rettig Heating Sp. z o.o.)

IV.  NAGRODY

1.  Laureat  otrzyma  jeden grzejnik marki Purmo (Faro H, Tinos i Muna) w dowolnym kolorze (wybranym z palety RAL dostępnej na www.purmo.pl) o min.  wartości 100 PLN, a maksymalnej (nieprzekraczającej) wartości 3000 PLN (netto).
2.  O zwycięstwie w Konkursie Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook.
3.  Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi dane teleadresowe (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) w ciągu 7 dni od powiadomienia go o wygranej lub ogłoszenia zwycięzcy na profilu FB Purmo. W przypadku niepodania danych w terminie Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody, a tym samym nagroda przechodzi na kolejną osobę.
4.  Laureat jest zobowiązany, w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, uzgodnić z Organizatorem wymiary grzejnika (wyłącznie spośród 3 modeli biorących udział w Konkursie) oraz jego kolor uwzględniając fakt (wybór wyłącznie z palety RAL dostępnej na www.purmo.pl), że koszty producenta nie mogą przekroczyć 3 000 PLN (netto).
5.  W przypadku nie odebrania przez nagrodzonego Uczestnika nagrody w terminie do 30 dni od daty jej wysłania przez Organizatora na adres pocztowy podany przez Uczestnika, prawo Laureata do nagrody wygasa. W takich wypadkach nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
6.  W zakresie dotyczącym nagród Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych adresowych lub kontaktowych, ani za zmianę tych danych przed wydaniem nagrody. Jeżeli z tego powodu wydanie nagrody stanie się niemożliwe, zwycięzca traci prawo do nagrody. Uczestnik traci prawo do nagrody także w przypadku, gdy nie odbierze nagrody od kuriera o godzinie wcześniej uzgodnionej z kurierem lub gdy kontakt telefoniczny ze zwycięzcą, w celu ustalenia dokładnej godziny odbioru nagrody, okaże się niemożliwy.
7.  Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do żądania szczególnych informacji nt. poniesionych przez producenta kosztów związanych z produkcją grzejnika, wymiany nagrody na inną, ani też wydania równowartości nagrody w innym towarze, usłudze lub rozliczeniu finansowym.
8.  Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania szczególnych informacji nt. poniesionych przez producenta kosztów związanych z produkcją grzejników marki Purmo zgłoszonych do konkursu.
9.  W przypadku, gdy okaże się, że nagrodzonym Uczestnikiem jest osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba ta traci prawo do otrzymania nagrody w Konkursie, a w przypadku wydania jej nagrody przed ujawnieniem tej okoliczności, zobowiązana jest do jej zwrotu nagrody bez uszkodzeń lub ekwiwalentu finansowego.
10. Dane nagrodzonego Uczestnika zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez podanie jego imienia oraz nazwiska na profilu FB Purmo, FB Conchita Home oraz blogach: www.purmosfera.pl praz www.conchitahome.pl.

V.  REKLAMACJE

1.  Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie listem poleconym z dopiskiem „WYGRAJ KOLOROWY GRZEJNIK PURMO” do agencji Best Brands PR na adres: ul. Słomińskiego 5/163, 00-901 Warszawa, po zakończeniu okresu Konkursu, jednakże nie później niż do 14 dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje zgłaszane po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

2.  Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis, wskazanie przyczyny reklamacji i oczekiwany sposób jej załatwienia przez Organizatora. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Organizatora. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

VI.  DANE UCZESTNIKÓW

1.  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z  późn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród oraz dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanych wygranych. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzanie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

VII.  PRAWA AUTORSKIE

1.  Zgłoszenie konkursowe nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych ani osobistych oraz dóbr osobistych.
2.  Do Zgłoszenia konkursowego wysłanego przez Uczestnika muszą przysługiwać Uczestnikowi wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, Praca Konkursowa nie może naruszać praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, jest efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie opublikowana.
3.  Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
4.  Organizator zastrzega, stosownie do brzmienia art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, że nabywa majątkowe prawa autorskie do wszystkich utworów znajdujących się w treści zgłoszenia konkursowego, które to nabycie staje się skuteczne w momencie wydania Uczestnikowi którejkolwiek z nagród wymienionych w § 5 niniejszego Regulaminu.
5.  Organizator zastrzega, że przejście praw autorskich majątkowych do utworów znajdujących się w zgłoszeniu Konkursowym, na rzecz Organizatora następuje w następującym zakresie:
a)  utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie,
b)  wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób,
c)  wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie,
d)  wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu,
e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
f) wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.
6.  Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu przejścia praw autorskich, o których mowa w Regulaminie.

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie  pogorszą warunków uczestnictwa w Konkursie, o których to ewentualnych zmianach Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem portalu Facebook.
2.  Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.
4.  We wszystkich kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator Konkursu.

 

 

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet